Artimiausi renginiai

Latvija ir Estija

Sukurta 2014.03.07 / Atnaujinta 2021.03.03 11:32

1.  Protocol on establishment of a permanent working group of the Ministries of Foreign Affairs of the Baltic States

Protokolas dėl nuolatinės Baltijos šalių užsienio reikalų ministerijų darbo grupės įsteigimo

Ryga, 1992-02-05.

2.  Protocol on cooperation between the Ministries of Foreign Affairs of Estonia, Latvia and Lithuania

Protokolas dėl Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijų bendradarbiavimo

Talinas, 1993-03-09.

3.   Statement of the Ministers of Foreign Affairs of Lithuania, Estonia and Latvia on Main Trends for Cooperation within the Framework of the Baltic Council of Ministers

Lietuvos, Estijos ir Latvijos užsienio reikalų ministrų pareiškimas dėl svarbiausių Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo krypčių

1994-08-30.

4.  Protocol of the meeting held in Vilnius on 24 May, 1996 by the officials of the Ministries of Foreign Affairs of Lithuania, Estonia and Latvia on mutual policy seeking the abolition of visas with the Schengen group states

Lietuvos, Estijos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijų pareigūnų susitikimo dėl abipusės politikos siekiant panaikinti vizų režimą su Šengeno grupei priklausančiomis valstybėmis, kuris vyko Vilniuje 1996 m. gegužės 24-ąją, protokolas

Vilnius, 1996-05-24.

5. Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia on Lifting of Travel Restrictions between Lithuania, Estonia and Latvia For Land, Rail, Air and Maritime Transport and Cooperation Thereof During the Covid-19 Crisis

Ryga, 2020-05-15.

Joint Statement of the Estonian, Latvian and Lithuanian Foreign Ministers on the Occasion of Marking the Reciprocal Lifting of the Covid-19 Crisis Related Restrictions of Movement between Estonia, Latvia and Lithuania in Riga, 15.05.2020