Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

Užsienio reikalų ministerijos pareiškimas: „Krymas – tai Ukraina!“

Sukurta 2024.02.27 / Atnaujinta 2024.03.14 09:54

Vasario 26 dieną prisimindami Pasipriešinimo Krymo autonominės respublikos ir Sevastopolio miesto okupacijai dieną, kartu su Ukraina ir jos žmonėmis garsiai visam pasauliui sakome: „Krymas – tai Ukraina!“.

Prieš dešimt metų, Rusijos okupacinėms pajėgoms pasirodžius Kryme taip vadinamųjų „žaliųjų žmogeliukų“ pavidalu ir ėmus užiminėti Krymo autonominės respublikos bei Sevastopolio miesto valdžios institucijų pastatus, kritinės infrastruktūros ir karinius objektus, raginome tarptautinę bendruomenę neapsigauti, vadinti šį veiksmą tikruoju vardu. Tiek tada, tiek ir dabar, smerkėme Rusijos įvykdytą Ukrainai priklausančio Krymo pusiasalio okupaciją ir neteisėtą aneksiją kaip grubų tarptautinės teisės pamatinių normų, taip pat Ukrainos nepriklausomybės, suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą.

Šiais metais prisimindami Krymo okupacijos ir aneksijos 10-ąsias metines bei daugiau kaip 50 metų trukusią Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų valstybių sovietinę okupaciją ir aneksiją, pabrėžiame Krymo pusiasalio ir kitų Ukrainos teritorijų neteisėtos aneksijos nepripažinimo politikos svarbą ir savo pasiryžimą padėti Ukrainai atkurti savo suverenitetą visoje jos teritorijoje. Visi be išimties Rusijos centrinės valdžios ir okupacinių administracijų sprendimai Krymo ir kitų Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų atžvilgiu bei jose yra niekiniai, jie nekuria ir nesukurs jokių teisinių pasekmių ateityje, Ukrainai atkūrus savo suverenitetą šiose savo teritorijose.

Reiškiame solidarumą su Krymo totoriais ir kitais Krymo pusiasalio bei kitų Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų gyventojais, besipriešinančiais okupacijai, bei dėl to patiriančiais represijas. Reikalaujame Rusijos nedelsiant paleisti visus politinius kalinius ir civilius įkaitus, taip pat laikytis tarptautinės humanitarinės teisės nustatyto elgesio su okupuotų teritorijų gyventojais normų, nepažeidinėti žmogaus teisių, užtikrinti pamatines jų teises ir laisves.

Raginame tarptautines organizacijas aktyviai kelti Krymo okupacijos ir neteisėtos aneksijos klausimą, dalyvauti Tarptautinės Krymo platformos darbe, visais būdais padėti Ukrainai atkurti savo suverenitetą Krymo pusiasalyje ir visoje tarptautinės bendruomenės pripažįstamoje Ukrainos teritorijoje.

Reikalaujame, kad Rusija nedelsiant nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo pajėgas iš Krymo autonominės respublikos, Sevastopolio miesto ir kitų okupuotų bei neteisėtai aneksuotų Ukrainos teritorijų, kas leistų atkurti taiką ir saugumą visoje Ukrainoje.

Rusijos agresija prieš Ukrainą prasidėjo prieš 10 metų Kryme. Ji privalo baigtis išlaisvinant Krymą ir kitas Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas.