Mongolija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2020.03.25 09:50
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Mongolia on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Vilnius, 2003.06.27
  Įsigaliojo 2004.05.03
  Ratifikuotas 2004.04.22 Nr. IX-2159
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 77
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse
  Cooperation Agreement in the Fields of Education, Science, Culture and Art between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Mongolia
  Vilnius, 2003.06.27
  Įsigaliojo 2007.03.13
  Patvirtinta LRV 2006 12 06 nutarimu Nr.1226
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 34-1216
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Governemnt of Mongolia on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports
  Niujorkas, 2017-09-18.
  Įsigaliojo 2018-04-29.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 253.
  Skelbtas TAR, 2018-05-08, i. k. 2018-07437.

 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Mongolia on Economic Cooperation
  Niujorkas, 2017-09-18.
  Įsigaliojo 2018-06-05.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 381.
  Skelbtas TAR, 2018-05-08, i. k. 2018-07440.

 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Mongolia on International Carriage of Passengers and Goods by Road
  Vilnius, 2019-06-10.
  Įsigalioja 2020-04-09.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 172.
  Skelbtas TAR, 2020-03-24, i. k. 2020-05943.