Bosnia and Herzogavina

Created: 2014.02.06 / Updated: 2014.02.11 17:06
 1. Lietuvos Respublikos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and Bosnia and Herzegovina on the Promotion and Protection of Investments
  Sarajevas, 2007-06-07.
  Įsigaliojo 2009-03-16.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. sausio 12 d. įstatymu Nr. XI-146.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 13-511.

Subscribe to our newsletters