Pirmininkavimas nacionalinių koordinatorių grupei ir Metinis forumas

Sukurta 2021.02.24

Pirmininkavimas Nacionalinių koordinatorių grupei

Pagal sutartą rotacinę tvarką Nacionalinių koordinatorių grupei metus (nuo liepos pradžios iki kitų metų birželio pabaigos) pirmininkauja viena iš ES BJRS valstybių narių. Nuo 2021 m. liepos 1 d. ši atsakomybė teks Lietuvai.

Pirmininkaujanti šalis atsakinga už koordinavimosi tarp nacionalinių koordinatorių ir politikos sričių koordinatorių skatinimą, sprendimų priėmimo ir bendradarbiavimo tarp ES BJRS įgyvendinime dalyvaujančių institucijų/ organizacijų palengvinimą.

Siekiant užtikrinti ES BJRS įgyvendinimo tęstinumą, Nacionalinių koordinatorių grupei pirmininkaujanti valstybė intensyviai bendradarbiauja su buvusia ir būsima pirmininkėmis.

Metinis forumas

Nuo 2010 m. kasmet organizuojamas ES BJRS metinis forumas. Juo siekiama didinti visuomenės supratimą apie ES BJRS, Strategijos tikslus ir pasiekimus, skatinti diskusijas tarp suinteresuotų asmenų, sudaryti sąlygas jų stipresniam bendradarbiavimui ir ryšių užmezgimui.

Metinius forumus organizuoja ES BJRS valstybės narės pagal sutartą rotacinę tvarką. 2021 m. šį renginį organizuos Lietuva.