ES BJRS valdysena

Sukurta 2016.06.20 / Atnaujinta 2021.02.24 10:28

Nacionaliniai koordinatoriai

Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinius koordinatorius. Nacionalinių koordinatorių grupė yra pagrindinė ES BJRS sprendimų priėmimo struktūra. Nacionalinių koordinatorių grupė nubrėžia ES BJRS įgyvendinimo strategines gaires ir nustato prioritetus.  

Nacionaliniu koordinatorių grupei rotacine tvarka pirmininkauja viena iš dalyvaujančių ES valstybių narių.

Politikos sričių koordinatoriai

Šios sritys užtikrina ES BJRS ir Veiksmų plano įgyvendinimą. Operatyviniu lygiu politikos srityse dirba šių sričių koordinatoriai, o strategines gaires nubrėžia atitinkamos Stebėsenos grupės.

Europos Komisija

EK vaidina labai svarbų vaidmenį ES BJRS įgyvendinime. Ji užtikrina strateginį koordinavimą ir pataria Nacionalinių koordinatorių grupei Strategijos valdymo ir vystymo klausimais, teikia gaires dėl politinių prioritetų.  

Administracinė pagalba

Artimiausiu metu (apie 2022 m. vidurį) ES BJRS įgyvendins projektą, pagal kurį bus teikiama administracinė ir techninė parama Strategijos valdymo, vystymo ir komunikacijos srityse.

Aukšto lygio grupė

ES makroregioninių strategijų Aukšto lygio grupė pataria EK dėl šių strategijų koordinavimo ir įgyvendinimo stebėsenos. Ją sudaro visų makroregininių strategijų įgyvendinime dalyvaujančių valstybių atstovai.