Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje skelbia atranką į administratoriaus pareigybę

Sukurta 2021.05.27 / Atnaujinta 2021.05.27 16:09

Lietuvos Respublikos ambasados Austrijos Respublikoje administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį. Atrinktam kandidatui, pasirašius terminuotą darbo sutartį, bus mokamas nustatyto dydžio darbo užmokestis. Pareiginės algos koeficientas nuo 8,93. Darbo pradžios data bus derinama gavus leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Reikalavimai administratoriaus pareigybei:

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. mokėti ne mažiau kaip 2 užsienio kalbas: vokiečių ne žemesniu kaip B2 lygiu ir anglų – ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 5. išmanyti raštvedybos taisykles;
 6. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
 7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

Darbuotojo funkcijos:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;
 2. organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
 3. rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
 4. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 5. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;
 6. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 7. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 8. rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;
 9. užtikrina, kad atstovybėje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
 10. rūpinasi atstovybės ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;
 11. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;
 12. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;
 13. vairuoja atstovybės transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;
 14. organizuoja atstovybės renginius ir priėmimus;
 15. vykdo finansų valdymo funkcijas, kurios apima:

15.1 atstovybės išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę;

15.2 atstovybės finansų apskaitą;

15.3 atstovybės  finansų kontrolę;

15.4 ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;

15.5 ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą;

15.6 atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;

 1. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką į Lietuvos Respublikos ambasadą Austrijoje paštu: Löwengasse 47/4, 1030 Wien arba elektroniniu paštu: [email protected] iki 2021 m. birželio 3 d. 17:00 valandos (Vienos laiku). Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Naujienlaiškio prenumerata