Paso arba ATK išdavimas/keitimas vaikui

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2021.04.14 07:12

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimui/keitimui vaikams iki 16 metų:

  • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė);
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);
  • Jeigu prašymą teikia vienas iš išsituokusių vaiko tėvų būtina pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su prašymą pateikiančiu vaiko tėvu, arba to iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą dėl prašymo pateikimo; jei vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta – dokumentą, kuriuo nutraukta santuoka; 
  • Jeigu pilietis pageidauja ir apmoka siuntimo išlaidas, pasas arba asmens tapatybės kortelė jam gali būti išsiųsti. Pasas arba asmens tapatybės kortelė yra siunčiami konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu;
  • 50 eurų konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą. Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

Jūsų pageidavimu ambasada gali išduoti konsulinę pažymą, patvirtinančią, kad pateikėte dokumentus pasui ir/ar asmens tapatybės kortelei išduoti/pakeisti. Konsulinis mokestis už šios pažymos išdavimą yra 30 eurų.

Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) išdavimo, kartu reikia pateikti prašymą ir dokumentus dėl vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha