Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimas į apskaitą

Sukurta 2020.11.27 / Atnaujinta 2020.12.31 14:37

Jei Jums užsienio valstybėje gimė vaikas, turite jo gimimą įtraukti į apskaitą Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje prašymą ir dokumentus dėl vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatos gyvenantys Austrijoje ir deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos (jeigu iki šiol savo išvykimo iš Lietuvos nesate deklaravę tai galėsite padaryti ambasadoje).

Prašymas užsienio valstybėje įregistruotam gimimui įtraukti į apskaitą pateikiamas tiesiogiai, t.y. atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Austrijos Respublikoje. Pateikiama:

  • Užpildytas “Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą”;
  • Austrijos Respublikos vaiko gimimo liudijimas ir vertimas į lietuvių kalbą. Jei pateikiamas Išrašas iš gimimo akto įrašo (Auszug aus dem Geburtseintrag) - Formule A (išduotas taikant 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą konvenciją), tuomet šio dokumento versti į lietuvių kalbą nereikia;
  • Galiojantys vaiko tėvų Lietuvos Respublikos pasai arba asmens tapatybės kortelės (jei vienas iš vaiko tėvų - ne Lietuvos Respublikos pilietis, pateikiamas jo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba asmens dokumento notarine tvarka patvirtinta kopija);
  • Vaiko tėvų Lietuvos Respublikos santuokos liudijimas arba šio dokumento notarine tvarka patvirtinta kopija (jeigu santuoka įregistruota Austrijoje ir iki šiol neįtraukta į apskaitą Lietuvoje, t.y. Jūs neturite lietuviško santuokos liudijimo, kartu pateikiama prašymas ir dokumentai dėl užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje - žr. „ Užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje”;
  • Galiojantas vaiko kitos valstybės asmens tapatybės dokumentas arba šio dokumento notarine tvarka patvirtinta kopija (jeigu vaikas yra kitos valstybės pilietis ir toks dokumentas jam yra išduotas);
  • Jeigu pageidaujate, kad konsulinė įstaiga dokumentą atsiųstų registruotąja pašto siunta konsulinei įstaigai pateikiama:
  • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu”;
  • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento pareikalavimo”;
  • Registruotas vokas už kurį sumokėta arba apmokėti siuntimo išlaidas;

Konsulinis mokestis už dokumentų dėl užsienio valstybėje įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimą ir perdavimą – 30 EUR

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo pareikalavimą iš Civilinės metrikacijos skyriaus Lietuvoje yra 20 EUR.

Konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos ambasados Austrijos Respublikoje išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą – 5 EUR.

Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu.

Jūsų pateikti dokumentai vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimui į apskaitą įtraukti ir gimimą liudijančiam išrašui išduoti (jeigu pageidaujate, kad būtų išduotas) yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Jų tvarkymas gali užtrukti 1, 5-2 mėnesius.

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje 2011 m. balandžio 1 d. ir vėliau, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, t.y. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę į Gyventojų registrą įrašo Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaiga.

Prašymų formos

Nuo 2020 m. spalio 31 d., įsigaliojus Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių pakeitimams, prašymus dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų paslaugų (įrašų pakeitimo, įtraukimo į apskaitą, išrašų išdavimo ir pan.) galima pateikti bet kuriai civilinės metrikacijos įstaigai tiesiogiai, t.y. atvykus į Civilinės metrikacijos įstaigas Lietuvoje, registruotu paštu arba per kurjerį, taip pat per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą. Tokiu atveju paslauga kainuotų pigiau, nei teikiant prašymą per konsulinę įstaigą.“

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha