Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2020.10.01 08:28

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI

NORVEGIJOS KRONOMIS (2020 m. spalio mėn.)

Ambasadoje galima atsiskaityti tik banko kortele

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

20 eurai – 222 NOK
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 50 eurų – 555 NOK
- dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 25 eurai – 278 NOK
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

60 eurų – 666 NOK

Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų – 1110 NOK
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų – 1110 NOK

Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):
- dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 20 eurų (222 NOK) už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą:
- santuokos įregistravimą      100 eurų – 1110 NOK
- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 5 eurai – 56 NOK
Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.
Už atliekamus notarinius veiksmus:
- sandorių patvirtinimą 30 eurų – 333 NOK
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10 eurų (111 NOK) už puslapį
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10 eurų – 111 NOK
- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) 30 eurų – 333 NOK
- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30 eurų – 333 NOK
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50 eurų – 555 NOK
- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30 eurų – 333 NOK
- jūrinio protesto akto priėmimą 100 eurų – 1110 NOK
- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 10 eurų – 111 NOK
Už konsulinės pažymos išdavimą 30 eurų – 333 NOK
Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20 eurų – 222 NOK
Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 50 eurų – 555 NOK
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 30 eurų (333 NOK) per mėnesį
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:
- iki 115 eurų vertės 15 eurų – 167 NOK
- daugiau kaip 115 eurų vertės 20 eurų – 222 NOK
Už sandorių ir pareiškimų surašymą 50 eurų – 555 NOK
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
Už laikino paso išdavimą 50 eurų – 555 NOK

Naujienlaiškio prenumerata