Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2016.02.25 07:24

Kas yra dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille?

Dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos. Taigi, Norvegijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvoje, arba Lietuvoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Norvegijoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

Kur kreiptis dėl Norvegijoje išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille

Norvegijoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Apskrities viršininko institucija (norv. Fylkesmannen). Apskrities viršininko institucijos kontaktus galite rasti pagal savo gyvenamąją vietą (norv. Fylke).

Kur kreiptis dėl Lietuvoje išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille

Lietuvoje dokumentai pažyma Apostille tvirtinami Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente arba pas notarą (žr. Lietuvos notarų rūmų informacija)

Norėdami Lietuvoje išduotus dokumentus patvirtinti pažyma Apostille, galite:

  • kreiptis į bet kurį Lietuvos notarą asmeniškai;
  • kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Norvegijoje su prašymu tarpininkauti persiunčiant dokumentus į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

SVARBU:

Pažyma Apostille dokumentai tvirtinami Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente tik tuomet, kai dėl jų patvirtinimo kreipiamasi per ambasadą.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille kreipiantis per Lietuvos Respublikos ambasadą Norvegijoje?

  • pasą arba asmens tapatybės kortelę.
  • dokumentą, kurį pageidauja tvirtinti pažyma (Apostille).

Dokumentai pateikiami asmeniškai ambasadoje.

Už dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille imamamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Legalizuojami ir tvirtinami pažyma Apostille šie dokumentai:

  • išduodami valstybės ir savivaldybių jurisdikcijai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų arba valstybės ir savivaldybių pareigūnų, įskaitant ir tuos dokumentus, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo;
  • administraciniai dokumentai;
  • notariniai aktai;
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai liudijimai.

Legalizuojami gali būti ir kiti dokumentai, jeigu tai neprieštarauja nacionaliniams teisės aktams.

Naujienlaiškio prenumerata