Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS

W Warszawie odbyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Polski oraz dyskusja okrągłego stołu

Data utworzenia 2017.12.12 / Aktualizacja 2017.12.13 10:04
   W Warszawie odbyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Polski oraz dyskusja okrągłego stołu
   W Warszawie odbyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Polski oraz dyskusja okrągłego stołu
   W Warszawie odbyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Polski oraz dyskusja okrągłego stołu

   W dniu 12 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Polski – Dariusa Skusevicziusa i Bartosza Cichockiego, w ramach którego omówione zostały aktualne kwestie bezpieczeństwa i polityki wschodniej, podkreślone zostało znaczenie połączenia transatlantyckiego, z regionem USA, także dyslokacji sił zbrojnych NATO w Polsce i krajach bałtyckich. Wiceministrowie omówili również wyniki spotkania na najwyższym szczeblu z partnerami wschodnimi, akcentując niezbędność konkretnego wsparcia partnerom wschodnim w kontynuacji reform.

   Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono sytuacji na Ukrainie Wschodniej oraz omówieniu agresji ze strony Rosji. Wiceminister D. Skuseviczius zachęcał Polskę do przyczynienia się do realizacji planu Europy wobec Ukrainy dotyczącego wsparcia ciągłości reform w kraju.

   Ponadto wiceministrowie wzięli udział w polsko-litewskiej dyskusji okrągłego stołu pod tytułem „Wspólne rozwiązanie wspólnych wyzwań”, zorganizowanej przez Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych i Ambasadę Republiki Litewskiej w Polsce.

   Uczestnicy dyskusji wymienili się opiniami na cztery podstawowe tematy: perspektywy współpracy regionalnej, wspólne projekty w dziedzinie energetyki, aktualia oraz priorytety polityki bezpieczeństwa w regionie bałtyckim. Poza tym uczestnicy imprezy ocenili podstawowe wyzwania Unii Europejskiej na przyszłość. W szczegółowych dyskusjach Litwa była reprezentowana przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Energetyki i Obrony Kraju Litwy, członków Sejmu, przedstawicieli wspólnoty akademickiej, analityków Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Energetycznego NATO oraz przedstawicieli innych instytucji.

   Polsko-litewskie dyskusje okrągłego stołu w kwestiach strategicznych są już tradycją, w grudniu ubiegłego roku podobna impreza miała miejsce w Wilnie, w przyszłym roku spotkanie jest planowane również na Litwie.

   Prenumerata wiadomości