Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »

Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius pogratulował w liście Jackowi Czaputowiczowi, mianowanemu 9 stycznia ministrowi spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosunki dwustronne »
5.jpg

W dniu 12 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Polski – Dariusa Skusevicziusa i Bartosza Cichockiego, w ramach którego omówione zostały aktualne kwestie bezpieczeństwa i polityki wschodniej, podkreślone zostało znaczenie połączenia transatlantyckiego, z regionem USA, także dyslokacji sił zbrojnych NATO w Polsce i krajach bałtyckich. Wiceministrowie omówili również wyniki spotkania na najwyższym szczeblu z partnerami wschodnimi, akcentując niezbędność konkretnego wsparcia partnerom wschodnim w kontynuacji reform.

Stosunki dwustronne »
Poland1.jpg

11 listopada minister spraw zagranicznych Litwy Linkevičius złożył ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Polsce i jej obywatelom minister życzył sukcesu, prosperowania i dobrobytu.

Stosunki dwustronne » Przemówienia, oświadczenia »
tomas razmus-3138.JPG

Dnia 25 października w Wilnie odbyły się konsultacje polityczne dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych Litwy i Polski Asty Skaisgirytė i Witolda Sobkowa. W trakcie spotkania uzgadniano pozycje w aktualnych kwestiach UE i NATO, omówiono harmonogram dwustronnej współpracy.

Stosunki dwustronne »
tomas_razmus-7860.jpg

Dn. 22 sierpnia 2017 r. wiceminister spraw zagranicznych Darius Skusevičius spotkał się z Urszulą Doroszewską, nową ambasador Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosunki dwustronne »
_MG_2952.JPG

12 maja w Wilnie, Minister Spraw Zagranicznych Linas Linkevičius, na spotkaniu z kierownikiem biura bezpieczeństwa regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej Pawłem Solochem omówił agendę NATO oraz ogólne starania dotyczące zwiększenia przygotowania obu krajów do przeciwstawienia się zagrożeniu.

Stosunki dwustronne »
1.jpg

Dnia 3 maja Minister Spraw Zagranicznych Litwy Linas Linkevičius wziął udział we wspólnej dyskusji parlamentarnej tymczasowej Grupy 3 Maja i Polskiego Klubu Dyskusyjnego pt. „3 Maj – znaczenie historycznej wspólnoty polsko-litewskiej dla Europy”. Dyskusja poświęcona była wspomnieniu 3 maja 1791 r. – dniu przyjęcia Konstytucji Republiki Obojga Narodów.

Stosunki dwustronne »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości