Malezja

Data utworzenia 2015.11.24

11 września 1991 r. Malezja uznała Litwę de iure.

9 marca 1994 r. z Malezją nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2003-2006 pierwszym ambasadorem Litwy w Malezji był Dainius Ginutis Voveris (rezydował na Litwie).

W latach 1994-1995 pierwszym ambasadorem Malezji na Litwie był Mohamed Haron (rezydował w Rosji).

Prenumerata wiadomości