Kolumbia

Data utworzenia 2015.11.24

Kolumbia nie uznała de iure przymusowego włączenia Litwy do Związku Radzieckiego.

6 września 1991 r. Kolumbia uznała odrodzenie niepodległego państwa litewskiego.

8 sierpnia 1993 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 1995–1999 pierwszym ambasadorem Litwy w Kolumbii po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Vytautas Antanas Dambrava (rezydował w Hiszpanii).

W latach 1995-1999 pierwszym ambasadorem Kolumbii akredytowanym na Litwie był Carlos Bula-Camacho (rezydował w Polsce).

Prenumerata wiadomości