Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis

Sukurta 2020.02.04 / Atnaujinta 2020.02.04 16:43
   Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis
   Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis
   Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis
   Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis
   Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis
   Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis
   Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis

   Vasario 4 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko tarptautinė konferencija, skirta aptarti viešojo sektoriaus patirties svarbą, įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) vystomojo bendradarbiavimo programų projektus.

   Vienas iš ES vystomojo bendradarbiavimo tikslų yra prisidėti prie ES šalių partnerių ekonominio ir socialinio vystymosi, integruojant jas į pasaulio ekonomiką ir kartu skatinant demokratijos, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms sklaidą. Lietuvos viešasis sektorius aktyviai dalinasi savo ekspertine patirtimi ir yra vienas ES finansuojamos Dvynių programos, skirtos ES šalių partnerių instituciniams gebėjimams stiprinti, lyderių.

   „Ne veltui šis renginys vyksta Lietuvos sostinėje, nes viešojo sektoriaus ekspertizė yra mūsų vystomojo bendradarbiavimo stiprioji pusė. Lietuvos ekspertai vis dar turi institucinę integracijos į ES patirtį, kurią pravartu panaudoti paramai Rytų Partnerystės valstybių, sudariusių Asociacijos susitarimus su ES, labui“, – teigė užsienio reikalų viceministras Neris Germanas.

   Lietuvai tapus ES nare, Lietuvos viešojo valdymo institucijos dalyvavo jau 104 Dvynių projektuose visuose trijuose šios programos regionuose: ES Rytų Partnerystės, Vakarų Balkanų ir Turkijos bei Pietų Partnerystės šalyse.

   Aktyviausiai savo patirtimi Lietuva dalinasi muitinės veiklos, ES paramos administravimo, policijos,  sienos apsaugos, socialinės apsaugos, kovos su korupcija, vaistų kontrolės, statistikos, ryšių ir komunikacijos reguliavimo, valstybės tarnybos, veterinarijos ir maisto saugos srityse.  

   Konferencija surengta gyvendinant projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

   Susijusios naujienos Visos naujienos »
   Foto4.jpg

   Vasario 27 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko metinė vystomojo bendradarbiavimo konferencija „Daugiau paramos – daugiau galimybių – daugiau rezultatų“, skirta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikai ir rezultatams aptarti.

   Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »
   vbd.png

   Vasario 27 dieną Užsienio reikalų ministerijoje (J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius) vyks konferencija, skirta stiprinti visuomenės susidomėjimą vystomuoju bendradarbiavimu.

   Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

   Vasario  4 dieną Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje, rengiama tarptautinė konferencija „Viešojo valdymo kompetencijų pasitelkimas įgyvendinant ES vystomąjį bendradarbiavimą“. Konferencijos dalyviai ieškos atsakymų į klausimus, ar Lietuvos viešasis sektorius turi kuo pasidalinti su šalimis, gaunančiomis ES paramą, kokią naudą kuria viešojo valdymo ekspertinė patirtis ir kaip ją dar labiau  panaudoti įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo projektus.

   Ministerijos naujienos » Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »
   parami workshop res.jpg

   Lietuvos ambasada Pekine 2019 metais sėkmingai įgyvendino tris vystomojo bendradarbiavimo projektus akreditavimo valstybėse – du Mongolijoje ir vieną Mianmare.

   Atstovybių naujienos » Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

   Lapkričio 28 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis, kuriame aptarti 2018 metų Lietuvos oficialios paramos vystymuisi (OPV) rezultatai bei institucijų veikla įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus vystomojo bendradarbiavimo srityje.

   Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »
   DSC_1957.jpg

   Spalio 23 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyko diskusija „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas: 15 pažangos metų“. Diskusijos metu aptarta Lietuvos patirtis teikiant pagalbą besivystančioms šalims, svarstyta, ar dabartinė Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika yra veiksminga ir tinkamai finansuojama, kaip paskatinti aktyvesnį visuomenės ir verslo įsitraukimą.

   Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »