Alžyras

Sukurta 2019.07.22 / Atnaujinta 2020.08.10 10:57

Dvišalė prekyba (2019)

Eksporto struktūra, 2018-2019

Prekybos apyvarta: 43,22 mln. EUR

Prekybos partnerė: Nr. 63

Prekybos apyvarta:  73 %

Eksportas: 43,2 mln. EUR

Eksporto partnerė: Nr. 52

Eksporto pokytis:  73 %

Importas: 300 EUR

Importo partnerė: Nr. 148

Importo pokytis:  99,5%

Investicijos

Alžyro tiesioginės investicijos Lietuvoje

Nebuvo

Lietuvos tiesioginės investicijos Alžyre

Nebuvo

Bendra informacija

Tarpžinybiniai susitarimai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos susitarimo memorandumas dėl dvišalių konsultacijų mechanizmo įsteigimo, Alžyras 2016-02-14. Įsigaliojo 2016-02-14.

Pagrindinės pramonės šakos: naftos ir dujų gavyba ir perdirbimas, lengvoji pramonė, kasyba, elektrinių ir mechaninių įrenginių gamyba.

Eksportuojama produkcija: naftos produktai ir dujos (96%), neorganinės chemijos produktai, trąšos.

Eksporto kryptys: Italija, Prancūzija, Ispanija, JAV, Brazilija, Nyderlandai, Turkija.

Importuojama produkcija: mechaniniai įrenginiai, elektronika, transporto priemonės, geležies ir plieno gaminiai, javai.  

Importo kryptys: Kinija, Prancūzija, Italija, Vokietija, Ispanija, Turkija.