Kontaktai Spausdinti
Apaštalinė nunciatūra (Šventojo Sosto ambasada)
Birželio 29 -

Kanceliarija

Adresas

Kosciuškos g. 28, LT- 01100 Vilnius

El. paštas

[email protected]

Telefono numeris

+370 5 212 34 46, +370 5 212 36 96

Faksas

+370 5 212 42 28

Darbo laikas

09:00 - 17:00 (Pirm. - Penkt.),

Atstovybės darbuotojai

J.E. Arkivyskupas  Petar RAJIČ
Paskyrimas:  2019-07-10
Apaštalinis nuncijus
Msgr.  Christopher Thomas WASHINGTON
Apaštalinės nunciatūros vadovo pavaduotojas