Įgaliojimų surašymui būtini dokumentai ir informacija

Sukurta 2018.09.27 / Atnaujinta 2018.09.27 10:11

Atvykus į priėmimą Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje dėl įgaliojimo surašymo pateikiami:

  • pareiškėjo (įgaliotojo) galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
  • įgaliojamo asmens (įgaliotinio) duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje arba JAV arba esant galimybei asmens dokumento kopija;
  • būtina žinoti kokius veiksmus atlikti asmuo yra įgaliojamas.


Atkreipiame dėmesį, kad konsuliniai pareigūnai skirtingai nei notarai Lietuvoje negali atlikti patikros registruose, todėl:

  • jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti kitą asmenį tvarkyti klausimus, susijusius su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ar disponavimu, tai su savimi įgaliotojas turi turėti Valstybės įmonės „Registrų centras“ išrašą (ar kitą dokumentą), patvirtinantį, kad įgaliotojui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas ir įvardinant duomenis apie nekilnojamąjį turtą (žemės sklypas/namas/butas, unikalus Nr., kadastrinis Nr., nekilnojamojo turto buvimo vietos tikslus adresas ir kt.);
  • jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti kitą asmenį tvarkyti klausimus, susijusius su automobilio ar kitos transporto priemonės valdymu, naudojimu ar disponavimu, tai su savimi įgaliotojas turi turėti automobilio ar kitos transporto priemonės registracijos liudijimą (jo kopiją) ar žinoti automobilio ar kitos transporto priemonės registracijos duomenis (savininkas, automobilio markė, valstybinis Nr., indentifikavimo Nr. (VIN kodas));
  • jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti kitą asmenį tvarkyti klausimus, susijusius su paskola, tai asmeniui reikėtų turėti banko, iš kurio gautas kreditas (paskola), parengtą įgaliojimo projekto tekstą ir/arba kredito sutartį (jos kopiją);
  • jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti kitą asmenį valdyti pinigines lėšas, esančias  banko sąskaitoje, jomis naudotis ir disponuoti, tai asmeniui reikėtų turėti duomenis – banko sąskaitos numerį, banko pavadinimą. Taip pat būtina žinoti kokius veiksmus reikia atlikti.

Įgaliojimų panaikinimas
Atkreipiame dėmesį, įgaliojimas, sudarytas notarine forma, gali būti nutraukiamas (panaikinamas) taip pat notarine forma, t.y., pilietis surašo pareiškimą dėl įgaliojimo nutraukimo (panaikinimo) ir šis pareiškimas yra tvirtinimas kaip sandoris ir yra imamas konsulinis mokestis už sandorio patvirtinimą.

Naujienlaiškio prenumerata