ES BJRS valdysena

Sukurta 2016.06.20 / Atnaujinta 2016.06.21 11:19

Valstybės narės ir nacionaliniai koordinatoriai dalyvauja ES BJRS įgyvendinime užtikrindami aktyvų politinį dalyvavimą ir Strategijos matomumą savo šalyje, skatindami suinteresuotų šalių dalyvavimą įgyvendinime.

Europos Taryba, Europos Komisija ir Makroregioninių strategijų aukšto lygio darbo grupė atlieka pagrindinį politinį vaidmenį, atspindėdami ES BJRS tikslus atitinkamose politinėse iniciatyvose, skatindami dialogą tarp suinteresuotųjų šalių ir prisidėdami prie ES BJRS veiksmų plano peržiūros ir atnaujinimo.

Politikos sričių ir horizontalių veiksmų koordinatoriai atsakingi už bendrą ES BJRS koordinavimą.

Operatyviu lygiu įvairios finansinės programos (pvz. ES sanglaudos politika) ir finansiniai instrumentai (pvz. Europos investicijų bankas) prisideda prie ES BJRS įgyvendinimo.

Prioritetiniai projektai – tai pavyzdinės iniciatyvos, turinčios didelį makroregioninį poveikį Baltijos jūros regionui. Įgyvendinant šiuos projektus, prisidedama prie ES BJRS tikslų siekimo.

ES BJRS įgyvendinimas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Užsienio reikalų ministerija paskirta nacionaliniu ES BJRS koordinatoriumi. Taip pat įsteigta Nacionalinė ES BJRS įgyvendinimo priežiūros komisija, kurioje dalyvauja ministerijų atstovai ir socialiniai partneriai.

Naujienlaiškio prenumerata