Konsulinio mokesčio tarifai, mokėjimo tvarka ir būdai

Sukurta 2014.09.08 / Atnaujinta 2021.01.05 12:05

Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas ambasadoje banko kortele arba pavedimu į atstovybės sąskaitą iki konsulinių veiksmų atlikimo*.

Paslauga Kaina EUR
Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą 25
Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100**
Už asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100
Už konsulinės pažymos išdavimą 30
Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20

Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį
5
Už daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191 išdavimą 5
Už išrašų iš gimimo, santuokos, mirties akto įrašų (pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją) išdavimas 5
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30
Už laikino paso išdavimą 50
Už santuokos įregistravimą ambasadoje 100
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą 100
Už dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 60
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 160
Už dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) 20 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
Už atliekamus notarinius veiksmus:
- sandorių ir pareiškimų patvirtinimą 50
-už sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymą 100
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10 už puslapį
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50
Už fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30
Už dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30
Už dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 10
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis Dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

*mokant už konsulines paslaugas pavedimu į ambasados sąskaitą, pavedimą būtina atlikti mažiausiai prieš 3 dienas prieš konsulinės paslaugos atlikimą, nurodant už kokį asmenį mokamas mokestis ir kokiai paslaugai gauti (pvz. vardas pavardė už paso išdavimą, už konsulinės pažymos išdavimą ir pan.)

Sąskaitos duomenys: Botschaft der Republik Litauen, IBAN AT49 1100 0012 1001 1100, BIC BKAUATWW, UniCredit Bank Austria AG

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymu:

**Vaikams iki 18 metų amžiaus, taip pat senatvės pensininkams konsulinis mokestis už paso išdavimą, keitimą ar dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą mažinamas per pusę, t.y. mokesčio dydis yra 50 eurų.

**Pasai išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba
  • asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis
  • neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka
  • nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos asmenų, nekentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka 

Naujienlaiškio prenumerata