Archyvinės pažymos

Sukurta 2019.05.22

Archyvuose saugomų dokumentų paieška

Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir šie valstybiniai archyvai:

 • Lietuvos valstybės istorijos archyvas
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • Lietuvos valstybės naujasis archyvas
 • Lietuvos ypatingasis archyvas
 • Lietuvos literatūros ir meno archyvas
 • Alytaus apskrities archyvas
 • Kauno apskrities archyvas
 • Klaipėdos apskrities archyvas
 • Marijampolės apskrities archyvas
 • Panevėžio apskrities archyvas
 • Šiaulių apskrities archyvas
 • Tauragės apskrities archyvas
 • Telšių apskrities archyvas
 • Utenos apskrities archyvas
 • Vilniaus apskrties archyvas

Šiuose valstybiniuose archyvuose saugomi istorinę bei socialinę teisinę reikšmę turintys dokumentai. Turimų dokumentų pagrindu valstybiniai archyvai rengia atsakymus į suinteresuotų fizinių bei juridinių asmenų socialinio teisinio pobūdžio paklausimus apie turėtą turtą, civilinių ir bažnytinių aktų įrašus, buvimą getuose, išvežimą priverstiniams darbams, trėmimą okupacijų metais, darbo stažą, Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimą. Lietuvos valstybės istorijos archyvas atlieka genealoginius tyrimus. Valstybių archyvų paslaugos yra mokamos (valstybinių archyvų mokamų paslaugų kainoraštį rasite adresu www.archyvai.lt).

Austrijoje gyvenantys Lietuvos piliečiai, norėdami gauti archyvo pažymą, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Austrijos Respublikoje (už tarpininkavimą numatytas konsulinis mokestis) arba tiesiogiai į Lietuvos archyvus. Ne Lietuvos piliečiai taip pat kreipasi tiesiogiai į archyvus.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Gerosios Vilties g. 10, LT 03134 Vilnius, Lietuva, fax 00 370 5 213 7612, El. paštas [email protected]) išduoda pažymėjimus apie bažnytinių aktų įrašus, jeigu jie buvo sudaryti iki 1918 m. Archyvas saugomų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymėjimus apie asmenų gimimą, santuoką ir mirtį, vykdo genealoginio pobūdžio tyrimus.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas yra gavęs labai daug genealoginio pobūdžio paklausimų iš Lietuvos bei įvairiausių pasaulio šalių. Genealoginiai paklausimai pildomi eilės tvarka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (O. Milašiaus g. 21, LT 10102 Vilnius, Lietuva, fax. 00 370 5 276 5318, El. paštas [email protected]) nagrinėja socialinius teisinius paklausimus ir saugomų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymėjimus apie piliečių turėtą nekilnojamąjį turtą, pilietybę, šeimos sudėtį, atvežimą iš Rusijos darbams karo metais, išvežimą darbams į Vokietiją, kalinimą Vilniaus, Kauno, Šiaulių getuose; taip pat apie darbo stažą, išsilavinimą, tarnybą kariuomenėje, policijoje.

Lietuvos ypatingasis archyvas (Gedimino pr. 40/1, LT 01110 Vilnius, Lietuva, fax. 00 370 5 212 6000, El. paštas [email protected]) saugomų dokumentų pagrindu išduoda, įstaigoms ir piliečiams pageidaujant, archyvo pažymėjimus ar jiems prilygstančias patvirtintas dokumentų kopijas apie asmenų tremtį, įtraukimą į numatytų ištremti asmenų sąrašus, teistumą, kalinimą, suėmimą, tardymą, represinių struktūrų persekiojimą, dalyvavimą rezistencijoje, žūtį pokario metais, išvežimą priverstiniams darbams, filtraciją, fizinių ir juridinių asmenų turėtą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, gautas pajamas ir darbo stažą LSSR KGB, LSSR VRM, LKP ir LLKJS sistemose.

Jeigu nežinoma, kuriame archyve saugomi dokumentai, paklausimą galima adresuoti Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Mindaugo g. 8, LT 03106 Vilnius, Lietuva, fax. 00 370 5 265 2314, El. paštas [email protected]).

Naujienlaiškio prenumerata