Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2020.12.31 15:55

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille). Dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

Pastaba. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma (Apostille), gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Konsulinis mokestis už dokumentų legalizavimą konsulinėje įstaigoje arba priėmimą ir perdavimą tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai - 20 eurų.

Austrija, Slovakija, Slovėnija, ir Lietuva yra prisijungusios prie Hagos konvencijos. Šių šalių įstaigų išduoti dokumentai, kurie bus pateikiami kitos šalies įstaigoms, yra tvirtinami pažyma „Apostille“.

Užsienyje išduotų dokumentų legalizavimas

Lietuvos Respublikos piliečiams paprastai reikalinga patvirtinti pažyma „Apostille“ dokumentus, kuriuos jie pateikia Lietuvos Respublikos įstaigoms.

Austrijoje federalinių žemių išduoti dokumentai tvirtinami pažyma „Apostille“ atitinkamoje federalinės žemės vyriausybės įstaigoje (Amt der zuständigen Landesregierung), kiti dokumentai – miestų ir rajonų savivaldybių įstaigose (Magistrat/Bezirkshauptmannschaft). Teismo dokumentus tvirtina federalinių žemių, kuriose jie buvo išduoti, teismai.

Informacija tvirtinimo pažyma „Apostille“ klausimais suteikiama Užsienio reikalų ministerijoje (Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten). Adresas: Leopold-Figl-Gasse 5, A-1010 Viena. Telefonas pasiteiravimui dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma „Apostille“ klausimais: +43 5 01150-DW 3632 arba 4425, arba 3841, arba 3871, faksas +43 5 01159-DW 245. E. paštas [email protected]. Priėmimas būna pirmadieniais-penktadieniais 9.00-12.30, o ketvirtadieniais papildomai –14.00-16.00.

Vienos mieste išduoti tvirtinami Vienos miesto savivaldybės direkcijoje (Magistratsdirektion der Stadt Wien – Zivil- und Strafrecht). Adresas - 1082 Wien,  Rathaus, 4 įėjimas (Stiege), Hochparterre, 114b kab., telefonas +43 1 4000 82369, faksas +43 1 4000 9982350.

Lietuvoje išduotų dokumentų legalizavimas

Lietuvos Respublikos piliečiams paprastai reikalinga patvirtinti pažyma „Apostille“ dokumentus, kuriuos jie pateikia užsienio valstybių įstaigoms. 

Dokumentai legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijoje gali būti pateikiami asmeniškai atvykus, per kurjerį arba registruotu paštu.

Asmeniškai atvykus turi būti pateikiami šie dokumentai:

Jeigu dėl dokumento patvirtinimo pažyma „Apostille“dokumentai ambasadai siunčiami per kurjerį arba registruotu paštu:

 • užpildytas prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo;
 • notariškai patvirtinta paso arba asmens tapatybės kortelė kopija;
 • pažyma “Apostille” tvirtinamo dokumento originalas;
 • apmokėti kurjerio ar registruoto pašto išlaidas;
 • pavedimu sumokėto konsulinio mokesčio patvirtinimas;
 • prašymas, kuriame nurodytas dokumento naudojimo tikslas ir valstybė, kurioje jis bus naudojamas, asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas).

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

Ambasadai pateikti dokumentai dėl Lietuvoje išduoto dokumento patvirtinimo pažyma „Apostille“ yra perduodami Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Dokumento tvirtinimas pažyma „Apostille“ per ambasadą Vienoje trunka 1-2 mėnesius

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu.

 

Naujienlaiškio prenumerata